‘Personeelstekort in ziekenhuizen deels op te lossen met kortere werkweek’

Een ruime meerderheid van het ziekenhuispersoneel denkt dat een voltijdsnorm van 30 of 32 uur, waarbij ze minder uren maken voor hetzelfde geld, positief kan uitpakken voor werkgevers die personeel willen aantrekekn en behouden. Dit blijkt uit een peiling van FNV onder 3.355 ziekenhuis- en umc-medewerkers, meldt de vakbond. 

De peiling geeft dus aan dat het ziekenhuispersoneel vooral denkt dat het personeelstekort is aan te pakken door juist minder uren te werken. Hierdoor wordt het werk aantrekkelijker en het werkplezier groter, zo is de verwachting. “En zo eenvoudig kan het dus zijn”, zegt Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn.

Werk beter vol te houden

Een respondent die tien jaar in de zorg heeft gewerkt maar de sector heeft verlaten, denkt dat een kortere voltijdsnorm een reden zou zijn om weer terug te keren naar de zorg. “De werkdruk is zo hoog, dat een kortere werkweek klinkt als een verlossing naar betere tijden.” Ook levert minder uren werken voordelen op voor ouder personeel, omdat ze hun werk hierdoor beter kunnen volhouden. Voor jongeren past zo’n werkweek beter bij hun behoeften om niet de hele week met werk bezig te zijn.

Overbodige taken afstoten

Ruim 80 procent van de ziekenhuis- en umc-medewerkers denkt dat een kortere voltijdsnorm een positief effect heeft of heeft hier geen mening over. Minder dan 20 procent verwacht juist een negatief effect op de zorgkwaliteit als de voltijdsnorm wordt aangepast. Dit betekent dat een kritische blik op de huidige werkzaamheden en hoe deze anders ingericht kunnen worden, nodig is. Zo zou zorgtechnologie taken en werkprocessen kunnen optimaliseren. Een andere inzicht is dat verschillende afdelingen beter coördineren. Afstoten van overbodige taken zoals dubbele administratie, aftekenlijst en onnodige overleggen, kunnen er ook voor zorgen dat personeel minder uur kan werken.

FNV schat dat een kortere voltijdsnorm voor ziekenhuis leidt tot een jaarbesparing van 23,3 miljoen euro, tegenover 163,3 miljoen euro voor de inzet van extra personeel. Daar tegenover staat dan wel dat het ziekteverzuim waarschijnlijk daalt. Dit levert dan weer een kostenbesparing van 186,5 miljoen euro per jaar op, aldus de vakbond.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky