Wachttijden in de ggz hebben ook impact op naasten en zorgverleners

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben niet alleen een impact op de patiënten, maar ook op naasten en zorgverleners in de huisartsenpraktijk. Wachtenden krijgen soms namelijk ondersteuning via de huisartsenpraktijk, maar zorgverleners zijn hier eigenlijk niet op toegerust. Dit meldt Nivel. 

Door het lange wachten op hulp in de ggz, verergeren de klachten bij de meeste patiënten, waardoor ook hun behandeling complexer wordt. Ze kunnen gedemotiveerd raken en daardoor afzien van een behandeling. Lange wachttijden leiden ook vaker tot uitval tijdens een behandeling en hebben invloed op andere levensterreinen zoals werk.

Psychische klachten naaste

Dan zijn er ook nog de gevolgen voor naasten en zorgverleners. De druk op de naaste kan verhogen bij lange wachttijden. Dit kan ertoe leiden dat deze zelf ook psychische klachten krijgt, zeker wanneer er sprake is van een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Neemt de draagkracht van de naaste af, dan kan dit weer leiden tot ergere klachten bij de patiënt. Kortom, hierdoor ontstaat een negatieve vicieuze cirkel.

Verhoogde werkdruk huisartsenpraktijk

Zorgverleners in huisartsenpraktijken merken een verhoogde werkdruk doordat zij meer met ggz-patiënten te maken hebben. De wachttijden hebben invloed op hun verwijsgedrag, waardoor het risico ontstaat dat het aanbod aan behandelingen minder aansluit op de behoeften van de patiënt.

De wachttijden worde niet op korte termijn opgelost. Daarom is het volgens onderzoekers van Nivel van belang dat er overbruggingszorg plaatsvindt, die ook de huisartsen en praktijkondersteuners ontlast.

Door: Nationale Zorggids