Werkgevers en FNV bereiken akkoord over uniek sociaal plan voor jeugdzorg

Dat een hele sector in de zorg een sociaal plan heeft is een unicum, laat vakbond FNV weten. De bond en werkgevers in de jeugdzorg hebben een akkoord bereikt over een sectorbreed sociaal plan. Hiervoor is gekozen om stabiliteit en rust te creëren in onrustige tijden, aldus FNV.

De vakbond verwacht de komende tijd veel onrust in de jeugdzorg en collectieve medewerkersbewegingen, vanwege de aankomende bezuinigingen en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat deze onrust toch nog meer leegloop leidt, is er een innovatief sociaal plan opgesteld voor de sector.

Personeelsbehoud

De komende tijd wordt dit plan voorgelegd aan FNV-leden en aan leden van Jeugdzorg Nederland. In het sociaal plan is vooral aandacht voor behoud van personeel en zijn gedwongen ontslagen bijvoorbeeld uitgesloten. Een medewerker die weg moet bij de ene organisatie, kan elders een passende functie in de jeugdzorg vinden. De organisaties zetten hiermee in op baangarantie.

Pre-mobiliteit en blijfpremie

In het sociaal plan staan ook afspraken over pre-mobiliteit, waarbij werkgevers met medewerkers in gesprek gaan over passend werk vóórdat en organisatie wordt geherstructureerd. Iedere jeugdzorginstelling heeft de taak om te werken aan vitaliteit en het aantrekkelijk maken van een baan in de jeugdzorg. Jeugdzorgverleners van kinderen en jongeren die gedupeerd raken door het inkrimpen of sluiten van behandelgroepen, krijgen een ‘blijfpremie’ aangeboden. Kinderen in kwetsbare situaties behouden daarmee hun bekende gezicht.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky