Logo_download__1_

(Novum) - De kwaliteit van financieel advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan zelfstandigen is nog onder de maat. Adviseurs gaan te vaak onzorgvuldig te werk. In de meeste dossiers staat te weinig informatie om een zorgvuldig advies aan de klant op te baseren.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder gaat de komende tijd gerichte acties ondernemen om partijen te dwingen hun zaken op orde te brengen.

De AFM heeft de indruk dat banken, verzekeraars en zelfstandig adviseurs lessen en aanbevelingen uit leidraden en eerdere publicaties amper hebben doorgetrokken naar andere soorten advies. De marktmeester in de financiële sector wijst er al jaren op waar goede adviezen in het algemeen aan moeten voldoen.