Normal_virus-4835301_640

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de ondersteuning van zorgaanbieders door zorgverzekeraars voor compensatie van de financiële gevolgen van de corona-uitbraak voor zorgaanbieders mogelijk. Deze regeling richt zich zowel op extra kosten als op doorlopende kosten die momenteel niet worden gedekt door een lagere omzet. Zorgverzekeraars informeerden zorgaanbieders en branche- en beroepsorganisaties vorige week over hoe zij hun maatregelen in de praktijk gaan toepassen. Dit meldt de NZa.

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen als gevolg van de corona-uitbraak. Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage, waarmee ze onder meer hun vaste lasten kunnen blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten.
 

Steunregeling voor zorgaanbieders

Het is van belang dat de zorg zoveel mogelijk doorgaat; iedereen met gezondheidsproblemen moet zo goed mogelijk en op tijd worden geholpen. Ook de NZa wil zorgaanbieders hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. De door de NZa mogelijk gemaakte regeling van de zorgverzekeraars geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt naar verwachting in mei 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De regeling is breed van opzet, geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en is van toepassing op de verzekerde zorg uit zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering.
 
Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen - en voor zorgaanbieders in de langdurige zorg, worden door zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) aparte financiële afspraken gemaakt.
 

Continuïteit van zorg en meerkosten

 
Johan Rijneveld, manager Eerstelijnszorg bij de NZa, is nauw betrokken bij de uitwerking van de regeling en bij de afspraken tussen zorgverzekeraars en branche- en beroepsorganisaties. “De bestrijding van het coronavirus legt een zware druk op alle zorgprofessionals. Net zoals de zorgverzekeraars willen we dat zij hun energie kunnen richten op het leveren van zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële situatie. Ook is het van belang dat benodigde investeringen en meerkosten om deze crisis het hoofd te kunnen bieden gedekt kunnen worden. Ik heb daarom veel waardering voor de inspanningen en investeringen van zorgverzekeraars, die dit met hun regeling mogelijk maken.”
 

Versoepeling regels

 
De NZa werkt niet alleen aan een compensatieregeling. Rijneveld: "We hebben kort na de uitbraak van het virus onze regels voor zorg op afstand versoepeld. Dat maakt het voor zorgaanbieders beter mogelijk de zorg te blijven leveren die nu nodig is.”
 
Rijneveld spreekt ook zijn waardering uit voor alle zorgprofessionals. “Ik ben onder de indruk van de inzet en toewijding van de zorgverleners in de frontlinie. Zij maken echt het verschil. Ook heb ik veel respect voor de zorgverleners in bijvoorbeeld de mondzorg, die juist in het kader van het beteugelen van de verspreiding van het virus hun praktijken hebben gesloten. Ik zie dat in deze crisis iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en doelgericht samenwerkt waar dat kan.”  
 
Bent u zorgprofessional en heeft u vragen over coronamaatregelen voor de sector waarin u werkt? U vindt hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.
 
Door: Nationale Zorggids