Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Pgb-fraude in Den Bosch harder aangepakt


In de gemeente Den Bosch is de toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet sinds begin dit jaar zeker vijf fraudezaken met het persoonsgebonden budget (pgb) of vanuit Jeugdwet tegengekomen. Dan zijn er nog dertien vermoedens van fraude, met name op het gebied van pgb’s, door budgethouders én zorgaanbieders. Op basis daarvan gaat de ’s-Hertogen...

Normal_rechtszaak1

Zorgkantoren in hoger beroep over onderbouwing tarieven Wlz


De zorgkantoren van CZ, VGZ, Eno, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid die onlangs door de rechter zijn gemaand om hun zorginkoop voor de langdurige zorg aan te passen, willen van de rechter weten hoe zij hun tariefpercentages moeten onderbouwen. De manier waarop zij dat nu moeten doen, achten zij niet uitvoerbaar. Dit meldt Zorgverzekeraars Nede...

Normal_verdrietig__angst__depressie

Lichthuis Amsterdam: een toevlucht voor kwetsbaren


Op donderdag 22 oktober 2020 heeft Het Lichthuis haar deuren geopend. De huiskamer voor mensen die te maken hebben met psychische problemen, verslavingen of andere moeilijke omstandigheden, moet crisisopnamen voorkomen.  Kwetsbare Amsterdammers zonder sociaal netwerk kunnen hier terecht voor rust en ondersteuning. Dit meldt het Parool. 

Normal_vaccin_prik

Grote vraag naar griepprik en veel uitval: hoe houden huisartsen de zorg draaiende?


Het griepseizoen komt er weer aan. De vraag naar griepprikken is groot: niemand wil griep bovenop corona krijgen. Welke voorzorgsmaatregelen nemen huisartsenpraktijken om veilig te vaccineren? En hoe gaan ze om met de extra drukte, ook veroorzaakt door personeelsuitval? We spreken Judith van Empel, persvoorlichter van de Landelijke Huisartsen Ve...

Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Flink minder cliënten kozen voor niet-gecontracteerde wijkverpleging


Voor het eerst in jaren is er een daling te zien in het aantal cliënten én de kosten van niet-gecontracteerde zorg voor wijkverpleging. Tot 2019 steeg het gebruik van niet-gecontracteerde wijkverpleging. In 2016 maakten 16.000 cliënten er gebruik van, in 2017 21.000, in 2018 30.000 en in 2019 daalde dit plots naar 19.000 cliënten. Dit meldt Vekt...

Normal_ziekenhuis_eten

Uitgekiende maaltijd aan huis zorgen voor goede voorbereiding op operatie


Onderzoekers van het Radboudumc onderzochten de effecten van een uitgekiende preoperatieve eiwitrijke maaltijdservice aan huis op het behalen van de optimale voedingsinname. Uit dit onderzoek, gefinancierd door zorgverzekeraar CZ, blijkt dat drie weken lang zes eiwitrijke gerechten per dag de eiwitinname significant verbeterde. Dit meldt Radboud...

Normal_ziek_behandeling_ziekenhuis_infuus

NZa komt met duiding van zorgplicht voor zorgverzekeraars


De corona-uitbraak stelt zorgmedewerkers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zwaar op de proef. Het is nu extra duidelijk hoe belangrijk het is dat iedereen die dat nodig heeft, op tijd zorg kan krijgen. Het garanderen van tijdige toegang tot zorg is een samenspel tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en overheid. Vo...

Normal_geld1

Ombudsman wil duidelijkheid over eigen bijdragen Wmo en Wlz


De Nationale Ombudsman heeft de afgelopen maanden klachten en signalen ontvangen over de inning van eigen bijdragen voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) in coronatijd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het in het voorjaar niet of nauwelijks mogelijk om op gebruikelijk wijze zorg en ondersteuning te...

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Wake up call of grote onzin?

Normal_marja_foto

Het schijnt dat ik wakker moet worden. Ik weet het, ben heel naïef... dat hoor ik vaker maar nu ben ik niet de enige die wakker schijnt te moeten worden... er zijn er meerdere die mij en alle anderen in mijn tijdlijn willen wekken. Heel lief maar oh neem mij niet mijn eigen Meryl Streep af en Tom, 'mijn' Tom Hanks en oh 'mijn' Oprah! Mensen waar...

NZG interview

Grote vraag naar griepprik en veel uitval: hoe houden huisartsen de zorg draaiende?

Normal_vaccin_prik


Het griepseizoen komt er weer aan. De vraag naar griepprikken is groot: niemand wil griep bovenop corona krijgen. Welke voorzorgsmaatregelen nemen huisartsenpraktijken om v...