Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek_zwart

Slachtoffers van seksueel geweld die binnen zeven dagen hulp zoek bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG) kunnen vanaf 1 september een vergoeding krijgen voor medische kosten. Deze medische kosten vallen nu onder het eigen risico van de zorgverzekering, waardoor slachtoffers eerst zelf moeten betalen. De eenjarige pilot moet laten zien of de vergoeding van het eigen risico een drempel wegneemt om hulp te zoeken, maken de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid bekend. Dit meldt Rijksoverheid. 

Seksueel geweld gaat vaak gepaard met angst, schaamte en schuld. Wie seksueel geweld meemaakt, durft daar vaak niet over te praten. Als medische kosten voor een nóg hogere drempel zorgen, dan belemmert dat de toegang tot de zorg en het aanpakken van de dader. Met deze tijdelijke proef onderzoeken de ministeries of het eigen risico een drempel vormt om hulp te zoeken en of een vergoeding die drempel kan verlagen. De resultaten van deze proef worden in het najaar van 2021 bekendgemaakt. 

Door: Nationale Zorggids