Normal_normal_rechtspraak

Gebruikers van intramurale zorg die aanvullend verzekerd zijn voor de tandarts en deze tandartskosten vergoed krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), hebben de verkeerde Menzis voor de rechter gesleept. Ze willen weten of het is toegestaan om aanvullende verzekeringen af te geven aan zorggebruikers in de Wlz. Minstens vier jaar lang hebben ze betaald voor een aanvullende tandartsverzekering, terwijl ze al op een andere manier verzekerd waren. Dit meldt Skipr. 

Volgens de eisers hebben zij onterecht vier jaar lang betaald voor de aanvullende tandartsverzekering. Menzis heeft volgens hen de plicht om Wlz-gebruikers te wijzen op het risico op een dubbele verzekering. Maar voorlopig hoeft de verzekeraar daar geen antwoord op te geven. Niet Menzis N.V. is voor de rechter gesleept, maar Menzis Zorgverzekeraar. Laatstgenoemde heeft alleen de basisverzekering in het beheer en gaat niet over aanvullende polissen.

Eigen verantwoordelijkheid 

De eisers hebben inmiddels wel de juiste Menzis gedaagd. Die laat het volgende  weten: “Er is wel degelijk sprake van een risico dat aanvullend verzekerd moet worden. Van een eventuele Wlz-indicatie met bijbehorende aanspraken kan en mag een aanvullende verzekeraar geen kennis hebben.” Bovendien zegt de advocaat van de zorgverzekeraar dat verzekerden hierin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Door: Nationale Zorggids