Normal_chirurgie_instrumenten_operatie_operatiekamer

Patiënten in een zo goed mogelijke conditie zien te krijgen door een operatie. Met dat doel startte het Radboudumc twee jaar geleden het Fit4Surgery programma voor mensen met darmkanker. En met succes: het aantal complicaties na een operatie bleek met 50 procent af te nemen en patiënten lagen gemiddeld twee dagen korter in het ziekenhuis. Reden voor het Radboudumc om samen met zorgverzekeraars CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis en met ondersteuning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland het programma de komende jaren op grotere schaal beschikbaar te stellen. Vandaag spreken ze met elkaar af dat dit programma de komende twee jaar stapsgewijs in het hele ziekenhuis beschikbaar komt. Dit meldt Radboudumc. 

Het Fit4Surgery-programma bestaat uit fysieke training, (verbetering en aanvulling van) voeding, mentale begeleiding en het stoppen met roken en alcohol. De patiënt komt na het gesprek met de behandelend chirurg bij de prehabilitatie-coördinator. Deze maakt samen met de patiënt een gepersonaliseerd plan als voorbereiding op de operatie en bepaalt daarin onder andere de mate van fysieke training. De fysiotherapeut en dietist zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het programma. Hoe fitter iemand een operatie in gaat, hoe beter iemand een operatie uit komt, blijkt van toepassing.

Pilot

In een pilot van het Radboudumc is aangetoond dat de kans dat bij patiënten met darmkanker, die hebben meegedaan met het Fit4Surgery-programma, 50 procent minder complicaties optreden na de operatie. Ook liggen patiënten twee dagen korter in het ziekenhuis. Samen met de vier grootste zorgverzekeraars wordt dit programma niet alleen meer aangeboden aan patiënten met darmkanker, maar ook aan patiënten met andere ziektebeelden. In 2021 vindt een uitbreiding plaats naar in totaal zeven zorgpaden (ongeveer vierhonderd patiënten). Daarna zal een positieve tussenevaluatie in 2022 het aantal zorgpaden worden uitgebreid naar twintig (ongeveer 2.000 patiënten per jaar).

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben zich als grootste spelers in de regio hard gemaakt voor Fit4Surgery. Ook Zilveren Kruis en Menzis scharen zich achter het initiatief. Volgens bestuursvoorzitter Joep de Groot van CZ kan het vooral bijdragen aan wat belangrijk is voor de patiënt: je fitter voelen, minder complicaties en eerder naar huis. “Dat is het belangrijkste maar de verwachting is dat je zo ook zuiniger om kunt gaan met schaars ziekenhuispersoneel en dat het zorgkosten bespaart. Het is dus meer toekomstbestendig.”

Door: Nationale Zorggids