Normal_normal_rechtspraak

Het budget voor acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de regio Amsterdam was ontoereikend. Dit budget is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die hierbij een voorstel van Zilveren Kruis volgde. Echter ontbraken hierbij de eigen beleidsregels van de NZa en werd het budget ook niet aangepast nadat ggz-instelling Arkin hier bezwaren over indiende. Dit oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een beroep van Arkin, meldt Rechtspraak. 

Volgens het CBb doet de NZa daarmee geen recht aan de eigen wettelijke verantwoordelijkheid door te checken of het budget kostendekkend is. Nu moet Arkin achteraf 10 miljoen euro bijleggen om de kosten van vorig jaar te kunnen dekken. De NZa moet nu alsnog van het CBb onderzoek doen en een daadwerkelijk kostendekkend budget vastleggen.

De uitspraak van het CBb is definitief.

Door: Nationale Zorggids