Veel nieuwe medicijnen tegen spierziekten komen op Europese markt

De komende jaren lijken er veel nieuwe medicijnen tegen spierziekten op de Europese markt te komen. Dat blijkt uit de nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen van Zorginstituut Nederland.

 

Volgens de Horizonscan komen er 17 nieuwe geneesmiddelen tegen spierziekten op de markt in 2023 en 2024. Een opvallend hoog aantal, want in eerdere Horizonscans waren het er gemiddeld 5. De nieuwe geneesmiddelen zijn onder meer voor de behandeling van mensen met de spierziekten Duchenne, ALS en myasthenia gravis.

Weesgeneesmiddelenbeleid

Volgens Marcel Timmen, directeur van Spierziekten Nederland, is het weesgeneesmiddelenbeleid van de Europese Unie (EU) een mogelijke oorzaak van deze stijging. Timmen: “Spierziekten zijn vaak zeldzame en ernstige aandoeningen. Sinds 1999 voert de EU een weesgeneesmiddelenbeleid dat het voor farmaceutische bedrijven aantrekkelijker moet maken om medicijnen te ontwikkelen voor kleine groepen patiënten. Dat zie je nu tot uiting komen in het aantal geneesmiddelen voor spierziekten. Verder is bij veel spierziekten sprake van een medische noodzaak, waardoor de kans groot is dat artsen een geneesmiddel voorschrijven. Ook dát is interessant voor fabrikanten.”

Enkel stabiliserende medicijnen

Veel van de geneesmiddelen die zichtbaar zijn op de Horizonscan zijn bedoeld om de spierziekte te stabiliseren, niet om patiënten volledig te genezen. “Dat is al goed nieuws voor de patiënt”, zegt Timmen, “maar als we nog verder vooruitkijken, komen er in de jaren die volgen waarschijnlijk gentherapieën bij die hopelijk wél genezend zijn.”

Horizonscan Geneesmiddelen

In de Horizonscan kijkt het Zorginstituut vooruit op geneesmiddelen die op de markt verwacht worden en de mogelijke impact hiervan. Op die manier zijn patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen. Daardoor kunnen zij zich beter voorbereiden en sturen op passende zorg. 

Door: Nationale Zorggids