Normal_thuiszorg__ouderenzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Tamaja Okolo Zorg (TOZ) een aanwijzing opgelegd vanwege het niet meewerken aan een onderzoek. TOZ is een zorgaanbieder uit Rijswijk die wijkverpleging levert. De zorgaanbieder gaat niet in op meerdere verzoeken om informatie. De informatie die de NZa wil ontvangen, heeft betrekking op onderzoek naar de administratie en declaraties van TOZ. Dit meldt de NZa.

De NZa heeft TOZ twee informatieverzoeken gestuurd. Op het tweede informatieverzoek heeft het geen reactie ontvangen. Hiermee belemmert TOZ het onderzoek en overtreedt daarmee de wet. Dit is een strafbaar feit. Daarom heeft de zorgautoriteit TOZ een aanwijzing voor niet meewerken verstuurd. In de aanwijzing sommeert de NZa TOZ alsnog mee te werken aan het onderzoek. Tot nu is de gevraagde informatie niet ontvangen. 

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

"De NZa staat voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hiervoor is het van cruciaal belang dat zorgaanbieders correct declareren, een volledige en juiste administratie voeren en dat de bedrijfsvoering van zorgorganisaties professioneel is georganiseerd. De NZa houdt hier toezicht op en grijpt in als dat nodig is. Op basis van signalen en data doen we onderzoek bij zorgaanbieders waar twijfels zijn over het correct declareren van zorg. De zorgaanbieders moeten tijdens een onderzoek inzicht geven in hun administratie en eventuele afwijkingen kunnen verklaren. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en helpen we het vertrouwen in de zorg te verstevigen", aldus de Nederlandse Zorgautoriteit.

Door: Nationale Zorggids