Normal_euro-2021-08-26-20-11-08-utc-min__1_

In 2021 zijn de kosten van de langdurige zorg met 9 procent gestegen. Vooral het groeiende aantal mensen dat gebruikmaakt van langdurige zorg is de reden van de kostenstijging. De kosten voor mensen met een psychische stoornis vielen in 2021 ook hoger uit dan verwacht. Dit meldt Skipr. 

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening.  In 2015 heeft de Wlz de AWBZ vervangen en sindsdien stijgen de kosten van de langdurige zorg. Waar de kosten in 2015 nog 19 miljard euro waren, stegen die in 2021 naar 28,4 miljard euro.

Uitvoering Wlz

In 2021 ging 218 miljoen euro naar de uitvoering van de zorgwet, waaronder werkzaamheden rondom het persoonsgebonden budget (pgb), zorgcontractering en overige zorgactiviteiten. 21 miljoen euro werd uitgegeven aan zorgbemiddeling.

Door: Nationale Zorggids ./ Johanne Levinsky