Zorgaanbieders mogen patiënten geen extra bedragen rekenen, maar doen dat wel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt meerdere meldingen over zorgaanbieders die bij hun patiënten een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling in rekening brengen. Deze zorgaanbieders doen dit omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat zij met deze eigen bijdrage de stijgende kosten voor huur, energie en personeel betalen. Dit meldt de NZa.

De afgelopen maanden zijn er meldingen binnengekomen vanuit verschillende sectoren. Zo ontving de NZa meldingen over de geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapie. Het gaat vaak om kleine bedragen die soms contant betaald moeten worden. Er is geen wettelijke eigen bijdrage vastgesteld voor deze vormen van zorg. Het in rekening brengen van al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling is dan ook niet toegestaan.

Overtreding van de Wmg

De NZa onderzoekt de zorgaanbieders waarover het signalen ontvangt. Dit kan ertoe leiden dat er formele maatregelen komen. Zorgaanbieders die zorg verlenen onder de Wet marktverordening gezondheidszorg (Wmg) mogen geen tarief in rekening brengen voor zorg waarvoor geen prestatiebeschrijving is vastgesteld. Zaken zoals huur, energiekosten en personeelskosten zijn al meegenomen in het tarief dat zorgaanbieders in rekening mogen brengen.

Patiënten niet belasten

Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede afspraken te maken over de vergoedingen voor de zorg die geleverd wordt. Als zij hier niet uitkomen, is het niet de bedoeling dat de patiënt hiermee belast wordt. Zorgaanbieders die zich in financieel zwaar weer bevinden, moeten zich melden bij hun grootste zorgverzekeraar.

Door: Nationale Zorggids