Normal_pexels-sora-shimazaki-5673488__1_

Zorginkoop is geen illusie, meent Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid. Het biedt kansen voor regionale samenwerking en versterkt ons zorgstelsel. Van Houten reageert hiermee op uitspraken van Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, vorige week in de Volkskrant. Bos pleitte voor een ander zorgstelsel. Volgens Van Houten wordt het hierdoor juist toegankelijk en betaalbaar gehouden. Dit meldt Zorg en Zekerheid.

 

Ton van Houten noemt het Nederlandse zorgstelsel uniek in de wereld. In tegenstelling tot het oude ziekenfonds betaalt iedereen naar draagkracht mee aan de zorg, inclusief overheid en werkgevers. Iedereen heeft recht op en toegang tot een uniform pakket aan basiszorg. Dit zijn twee belangrijke waarborgen voor solidariteit.
 
In het zorgstelsel hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Hierbij kunnen jonge en gezonden verzekerden de kosten opvangen van zorgverzekeraars met bijvoorbeeld veel chronisch zieken. Zo zijn er geen prikkels om alleen op een lucratieve groep verzekerden te richten en meer oog voor mensen met een kleine portemonnee.

Samenwerking

Wel gelooft van Houten dat er meer samenwerking en minder concurrentie moet komen. Regionaal samenwerken, regioplannen maken en uitvoeren heeft meerwaarde voor verzekerden én inwoners. Zorg en Zekerheid gebruikt al meerdere jaren multidisciplinaire wijkgerichte zorg. Hierbij gebruiken ze een specifieke werkwijze in de eerste lijn: de huisarts hoeft niet meer elke patiënt zelf te behandelen, want de apotheker, fysiotherapeut of het sociale domein helpen mee.
 
Ook hebben ze een andere strategie ontwikkelt in hun Leidse model: door regionale samenwerking is er één loket voor onplanbare nachtzorg in Zuid-Holland Noord. "Zorgorganisaties regelen samen de zorg, zonder concurrentie," zegt van Houten. "Dit wordt binnenkort ook voor de geplande wijkverpleging in Amstelveen mogelijk. Ziekenhuis- en verpleeghuiszorg vindt thuis plaats, dankzij regionale meerjarenafspraken met ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Dit levert meer tijd voor de patiënt op en betere zorg. Plus: zorgprofessionals werken efficiënter en hebben meer werkplezier."

Tijd en energie

Wel geen Van Houten toe dat er nog veel verbetert moet worden aan het zorgstelsel. Maar de eerste stap is om tijd en energie de zorg te reorganiseren, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. "Een nieuw zorgstelsel gaat de vergrijzing, de groeiende zorgvraag en het personeelstekort ook niet oplossen. Samen werken aan passende zorg, preventie en een gezonde regio wél."
 
Door: Nationale Zorggids