Normal_daily-nouri-d37stewmyqy-unsplash

Rond de jaarwisseling 2022-2023 wisselde 5,4 procent van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraarsconcern. Dat is 0,8 procent meer dan een jaar eerder, toen het overstappercentage onder medicijngebruikers uitkwam op 4,6 procent. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

In het eerste kwartaal van 2023 telde de SFK ongeveer 7 miljoen gebruikers van receptplichtige pakketgeneesmiddelen. Voor ruim 382.000 gebruikers declareerde de apotheek hun verstrekking(en) bij een ander zorgverzekeraarsconcern dan bij de laatste verstrekking in 2022. Het overstappercentage onder geneesmiddelgebruikers kwam daarmee uit op 5,4 procent.
 
Rond de jaarwisseling van 2021-2022 wisselde nog 4,6 procent van de medicijngebruikers van zorgverzekeraarsconcern. Vektis meldde begin 2023 een overstapcijfer van 8,2 procent, ten opzichte van 6,7 procent een jaar eerder. Anders dan Vektis heeft de SFK niet alle verzekerden in beeld, waardoor de SFK alleen het overstappercentage onder geneesmiddelgebruikers kan bepalen en geen algeheel overstapcijfer.

Marktaandeel

Zilveren Kruis (Achmea) is ook in 2023 het grootste zorgverzekeraarsconcern, met een marktaandeel onder geneesmiddelgebruikers van 27,1 procent. Een jaar eerder was dit nog 28,5 procent, een afname van 1,4 procentpunt. Ook het marktaandeel van VGZ daalde, van 24,1 procent in 2022 naar 23,6 procent begin 2023, maar VGZ bleef qua grootte wel op de tweede plaats.
 
De nummer drie CZ had van alle zorgverzekeraars de grootste toename in marktaandeel: van 21,0 procent in 2022 naar 22,6 procent begin 2023. Menzis bleef op plek vier met een marktaandeel van 11,1 procent (was 11,5 procent). In totaal verruilden ruim 120.000 mensen hun polis bij VGZ, Zilveren Kruis of Menzis voor een polis bij CZ.
 
Het marktaandeel van de grootste verzekeraar verschilt regionaal sterk. In Friesland is Zilveren Kruis met 71 procent dominant, maar in de regio Haaglanden komt de grootste zorgverzekeraar – CZ – op slechts 24 procent uit. Eén regio – Midden-Brabant – had in het eerste kwartaal van 2023 een andere dominante zorgverzekeraar. Hier is nu CZ dominant, terwijl dat in 2022 nog VGZ was. CZ had hier met bijna 39 procent nét een groter marktaandeel dan de ruim 38 procent van VGZ.
 

Verdeling in de regios

Dominante zorgverzekeraar per regio en marktaandeel onder geneesmiddelgebruikers (Q1 2023)
Dominante zorgverzekeraar per regio en marktaandeel onder geneesmiddelgebruikers (Q1 2023)
 
Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen