Normal_a-father-and-his-children-are-engaged-in-sports-ru-2022-11-17-00-03-34-utc__1_

Overgewicht zorgt bij kinderen soms al op jonge leeftijd voor gezondheidsproblemen. Om kinderen en hun omgeving te begeleiden bij een gezonde leefstijl, is na Zuid-Limburg nu ook in ’s-Hertogenbosch gestart met de Gecombineerde Leefstijl Interventie Jeugd. Het hele gezin wordt met de aanpak twee jaar lang door een kinderleefstijlcoach begeleid naar een gezonder leven. Dit meldt CZ. 

Bij de Gecombineerde Leefstijl Interventie voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar werkt de kinderleefstijlcoach twee jaar samen met het hele gezin om de leefstijl van het kind en de omgeving te verbeteren. Uniek is dat het programma wordt afgestemd op basis van de behoefte van het kind en het gezin en dat het de mogelijkheid biedt om in samenhang te werken aan gezonde voeding, bewegen, opvoeding maar ook de psychosociale factoren die de leefstijl beïnvloeden.

Toename overgewicht

Overgewicht en obesitas bij kinderen zijn een ernstig probleem. Kinderen die te zwaar zijn, hebben meer kans op gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsproblemen. Bovendien kan overgewicht een negatieve invloed hebben op het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van kinderen. Kinderarts Edgar van Mill: “De urgentie is helaas nog altijd overduidelijk: juist onder de jeugd, is de toename van overgewicht en met name obesitas het sterkst. De rol van de jeugdgezondheidszorg is cruciaal om hierin de juiste zorg te kunnen bieden. Het is niet zo dat de gecombineerde leefstijl interventie de enige oplossing is, maar wel een belangrijk onderdeel van de hele aanpak. ”

Gesprek

Een huisarts of arts in het ziekenhuis signaleert of begeleiding door de leefstijlcoach het gezin kan helpen. In overleg met het gezin verwijst de arts door. Huisarts Monique Steenman: “In mijn eigen praktijk zie ik dat het benoemen van overgewicht in de spreekkamer juist gewaardeerd wordt. Het is vaak de erkenning van een probleem. Door er vaker over te praten, wordt het ook steeds makkelijker. Het benoemen van overgewicht in de spreekkamer is een belangrijke eerste stap naar een gezonde generatie.”

Gezonde toekomst

GGD Hart Voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Bossche (huis)artsen en zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ werken samen voor een gezonde toekomst van de Bossche jeugd.
De gemeente ’s-Hertogenbosch is na Zuid-Limburg de tweede regio die start met de aanpak. Dit sluit aan bij het Integraal Zorg Akkoord, waarbij afspraken zijn gemaakt door het ministerie van VWS en zorgpartijen om de zorg met en rondom de inwoner tot stand te laten komen, waardoor passende zorg ingezet kan blijven worden.
 
Door: Nationale Zorggids