Acute zorg móet veranderen, zegt NZa in nieuw advies

Door een grote zorgvraag en te tekort aan personeel is er grote druk ontstaan op de acute zorg. Om ervoor te zorgen dat de acute zorg ook in de toekomst bereikbaar blijft, moet de keten veranderingen doormaken. De NZa voert momenteel gesprekken over het structureel bekostigen van meedenkconsulten en pleit voor het belang van spoedpleinen. Daar werken de huisartsenpost, spoedeisende hulp, dienstapotheek en andere acute zorgaanbieders samen. Dit meldt de NZa. 

Het aantal huisartsenposten dat zij bij de spoedeisende hulp vestigen is in de afgelopen decennium flink toegenomen. Deze HAP’s en SEH’s doen steeds vaker de triage van patiënten gezamenlijk. Patiënten die op de huisartsenpost terechtkomen, hebben zo ook inbreng door een medisch specialist. Om overleg zo snel mogelijk te kunnen laten plaatsvinden, wil de NZa meedenkconsulten structureel bekostigen.

Spoedplein

Spoedpleinen zijn ook steeds belangrijker en zorgen voor meer flexibiliteit. Deze pleinen zijn dusbelangrijk voor het toekomstbestendig maken van de acute zorg. Het probleem is echter dat de verschillende bekostigingsvormen leiden tot schotten die de samenwerking bemoeilijken. De NZa ziet daarom wel heil in een flexibele en integrale vorm van bekostiging.

Beschikbaarheidsbekostiging

Dan is er nog een beschikbaarheidsbekostiging voor de SEH die bekostigingsprikkels gelijktrekt en zorgaanbieders financiële vrijheid geeft. Ook zou zo’n bekostiging goed zijn voor de samenwerking en het maken van afspraken. Wel vindt de NZa dat de organisatie van de acute zorg hiervoor eerst toekomstbestendig gemaakt moet worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky