Meer vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars door HT

Horizontaal Toezicht is jaren geleden in het leven geroepen om de financiële verslaglegging in de zorg te verbeteren en de administratieve taken voor betrokken te verlichten. Uitgangspunt is transparantie en wederzijds vertrouwen. Uit onderzoek naar de effecten blijkt dat Horizontaal Toezicht daar inderdaad voor heeft gezorgd: het vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is toegenomen en administratieve lasten zijn juist afgenomen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

De hoofddoelen bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden met Horizontaal Toezicht bereikt. Naast dat het vertrouwen is toegenomen en er minder administratieve lasten zijn, ervaren beide partijen ook meer positieve effecten naarmate ze langer met Horizontaal Toezicht werken. Desondanks zijn er ook enkele aandachtspunten. Zo hebben zorgverzekeraars bijvoorbeeld beter inzicht in de zorguitgaven, maar zorgaanbieders niet.

Brancheverschillen

Ook zijn er brancheverschillen. In de medisch-specialistische zorg en forensische zorg zijn er grotere verbeteringen op de hoofddoelen dan in de geestelijke gezondheidszorg. Wel blijken ggz-aanbieders positieve over de hoofdoelen bij de start van Horizontaal Toezicht en begon de ggz hier pas later mee dan de andere twee sectoren. Daarnaast heeft de geestelijke gezondheidszorg te maken met een nieuwe bekostigingsvorm, die invloed heeft op HT.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky