Zorgverzekeraars passen preferentiebeleid aan

Zorgverzekeraars doen tussentijdse prijsaanpassingen, staan gespreide inkoop van geneesmiddelenleveranciers toe en hanteren een soepeler boetebeleid om de geneesmiddelentekorten terug te dringen. Niet eerder telde Nederland zoveel medicijntekorten als vorig jaar. In 2023 waren er langdurige leverproblemen met bijna drieduizend middelen. Dit melden Skipr en Zorgverzekeraars Nederland.

Door het preferentiebeleid op punten aan te passen, hopen de zorgverzekeraars en medicijnleveranciers samen de geneesmiddelentekorten aan te pakken. Oorzaak van de tekorten is onder meer een tekort aan grondstoffen en buitenlandse productieproblemen in fabrieken. Ook zijn er logistieke problemen die steeds vaker naar de voorgrond treden, zoals nu te zien is op de Rode Zee. Ondanks dat zorgverzekeraars, leveranciers groothandels en apothekers maar weinig invloed kunnen uitoefenen op deze problemen, kunnen ze hun inkoopbeleid wel aanpassen om hier en daar verlichting te bieden.

Invloed preferentiebeleid onbekend

Een preferentiebeleid bevat prijzen, meerjarencontracten en leveringsvoorwaarden en moet jaarlijks zo’n 800 miljoen euro aan zorgkosten besparen. Zorgverzekeraars Nederland kan niet zien of het voorkeursbeleid op dit moment directe invloed heeft op de geneesmiddelentekorten in Nederland. Duidelijk is wel dat mensen soms hun voorgeschreven medicijn bij de apotheek komen ophalen en er daar achter komen dat het niet leverbaar is. Door samen met leveranciers te kijken naar enkele aanpassingen, hopen de zorgverzekeraars een zekere bijdrage te kunnen leveren.

Tussentijdse prijsaanpassingen

Op dit moment liggen er drie afspraken: tussentijdse prijsaanpassingen zijn toegestaan als duurdere grondstoffen worden gebruikt dan in de prijs is afgesproken. Een prijsverhoging houdt een middel beschikbaar. Door de inkoop te spreiden, krijgen leveranciers ieder jaar de kans om voorkeursmedicijnen te leveren. Hierdoor blijft het breed beschikbaar houden van producten aantrekkelijker. Immers, als een leverancier langere tijd niet mag leveren kan deze de levering helemaal stopzetten.

Boete

De derde afspraak gaat over het niet nakomen van een contract: leveranciers die hun contract niet nakomen, geven zorgverzekeraars extra kosten. Soms verhalen zij deze kosten bij de leverancier. Bij leveringsproblemen is nu afgesproken dat leveranciers contact zoeken met de zorgverzekeraar over de oorzaak, een eventuele boete en de hoogte ervan. Het boetebeleid wordt per 2025 versoepeld.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky