ONVZ wist behandeling verzekerden 10 weken te vervroegen met bemiddeling

Dankzij wachtlijstbemiddeling kon ONVZ verzekerden in 2023 gemiddeld 9,5 week eerder aan een behandeling helpen. Hierdoor zijn 137.000 wachtdagen bespaard; 12.000 extra dan het jaar ervoor. Vorig jaar wisten 10 procent meer verzekerden ONVZ te vinden voor bemiddeling. Dit meldt de zorgverzekeraar. 

Verzekerden vragen vooral om bemiddeling bij ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz). De wachttijd voor ziekenhuiszorg werd vorig jaar met 69 dagen verkort. Een significant aantal mensen vroeg vorig jaar om wachtlijstbemiddeling in de ggz: 22 procent van alle zorgbemiddelingen gingen hierover. Hierdoor hoefden verzekerden gemiddeld 54 dagen minder te wachten op psychische hulp.

Verlies gezonde levensjaren

Mensen die lange tijd op zorg moeten wachten, kunnen gezonde levensjaren verliezen. Dit leidt ook tot extra zorgkosten: door het wachten kan meer zorg nodig zijn. Het verkorten van de wachttijd, houdt verzekerden langer gezond en de zorgkosten in toom. Ook worden hierdoor kosten voor de werkgever bespaard. Werkgevers betalen gemiddeld 250 euro per dag voor een zieke medewerker.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky