Twee zorgverzekeraars berispt door NZa voor niet nakomen zorgplicht

Twee zorgverzekeraars hebben een formele maatregel opgelegd gekregen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij komen hun zorgplicht niet na en hebben zes maanden de tijd gekregen om de verbeterpunten op te pakken. Gebeurt dit niet, dan kan de NZa de maatregel publiceren. Dit meldt de zorgautoriteit. 

De NZa onderzocht de vier grootste zorgverzekeraars in vier regio’s met wachttijden boven de Treeknormen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ziekenhuiszorg. Bij alle verzekeraars zijn er verbetermogelijkheden, maar bij twee zijn er zulke tekortkomingen dat zij een formele maatregel hebben gekregen. De grootste verbeterpunten zijn het in beeld brengen van knelpunten in het aanbod, de acties die zij daarop nemen en het evalueren en bijstellen ervan. Alle vier de zorgverzekeraars moeten deze verbeterpunten oppakken. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky