Menzis publiceert zorginkoopbeleid 2024: dit zijn de opvallendste zaken

Vanaf 2025 zal zorgverzekeraar Menzis de module kwetsbare ouderen regionaal inkopen. Regionale huisartsenorganisaties worden vanaf dan contractpartner, waardoor de module niet meer op individueel niveau te contracteren is. Ook blijkt uit het nieuwe zorginkoopbeleid van Menzis dat de leeftijdsgebonden toeslag wordt geschrapt en er een nieuwe omschrijving van kwetsbaarheid door ouderdom wordt geformuleerd. Tot slot zal het tarief van de module ook veranderen. Dit meldt Skipr.

Nu zit de module kwetsbare ouderen nog in segment 3 van de bekostiging, waarbij huisartsen aanspraak kunnen maken op een toeslag van 28,11 euro voor iedere 75-plusser in de praktijk. De toeslag in het nieuwe zorginkoopbeleid neemt afscheid van de leeftijdsgrens. Aan welke criteria ouderen dan wel moeten voldoen voor het label ‘kwetsbaar’, daarover gaat Menzis nog in gesprek met huisartsen in de regio. Hieruit vloeit ook een passend tarief voort. De verzekeraar wil daarnaast expliciet van de huisartsen weten hoe zij kwetsbaarheid beoordelen, omdat daar geen vast definitie voor is.

Geen bezuiniging

Het nieuwe zorginkoopbeleid van Menzis draagt bij aan de transformatie van passende zorg. De verzekeraar zegt dat passende zorg pas geleverd kan worden als zorgaanbieders én verzekeraars veranderen. “In ons beleid leggen wij daarom de nadruk op het versterken van eerstelijnszorg en op samenwerking in de regio”, zegt de nieuwe directeur Zorg en Gezondheid, Koen Jansen. Menzis benadrukt dat dit geen bezuinigingsmaatregel is. “We weten ook eigenlijk dat het aantal ouderen alleen maar toe zal nemen, dus zullen de kosten in dit potje ook toe gaan nemen.” 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky