ZN: ‘Oproep Consumentenbond over niet-gecontracteerde ggz deels onjuist’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) reageert op de oproep van de Consumentenbond om de NZa harder te laten ingrijpen bij lange wachtlijsten in de ggz. Volgens de Consumentenbond hebben verzekeraars slechts de helft van de beschikbare ggz-aanbieders gecontracteerd en geldt er vaak een omzetplafond. ZN laat weten dat het geschetste beeld deels onjuist is. Er is in de cijfers namelijk niet gekeken naar het soort zorg dat wordt verleend en ook worden sommige aanbieders soms dubbel geteld. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgverzekeraars vinden een toegankelijke ggz ook belangrijk, zegt ZN. Maar het beeld dat de Consumentenbond schetst, doet volgens de organisatie geen recht aan de feitelijke situatie. Nederland telt ongeveer 400 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en 5.000 vrijgevestigde ggz-aanbieders. Het getal van de Consumentenbond (8.000) komt vermoedelijk door een dubbele telling van vestigingen of aanbieders, denkt de brancheorganisatie van zorgverzekeraars. Dit getal is tot stand gekomen dankzij zorgzoekers, maar deze zouden niet een totaaloverzicht van gecontracteerde aanbieders geven. Zorgzoekers zijn er enkel om zorgverleners te vinden. Ongeveer 93 procent van de ggz bestaat volgens ZN dan ook uit gecontracteerde zorg.

Mono- of multidisciplinaire zorg

De organisatie vindt het ook belangrijk om te benadrukken dat er niet alleen gekeken moet worden naar het totaal aantal aanbieders, maar ook naar het soort zorg dat geleverd wordt (monodisciplinaire of multidisciplinaire zorg). Aanbieders van multidisciplinaire zorg hebben bijna allemaal een contract en leveren andere soorten zorg dan individuele zorgaanbieders. Zij leveren in hun eentje veelal natuurlijk monodisciplinaire zorg. Veel mensen die op de wachtlijst voor ggz staan hebben hoog-complexe multidisciplinaire zorg nodig, zegt ZN. Hiervoor moeten zij terechtkunnen bij een instelling en niet bij een individuele zorgaanbieder.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky