‘Verplicht alle zorgverzekeraars om restitutiepolis aan te bieden’

Als het aan de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze ligt moeten alle zorgverzekeraars verplicht een restitutiepolis aanbieden. Een deel van het zorgstelsel dreigt te verdwijnen door het ontmoedigen of schrappen van deze zorgpolis. In een brief aan de formerende partijen roept de stichting op tot wetgeving hiervoor. Een verplichte restitutieverzekering voor alle verzekeraars vergroot het huidige aanbod in de zorg tegen betaalbare prijzen. Dit meldt Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze.

Patiënten die op de wachtlijst staan zijn genoodzaakt over te stappen naar een restitutiepolis omdat zorgverzekeraars zich niet aan hun zorgplicht houden, stelt voorzitter Ger Jager. Op dit moment bieden drie verzekeraars een restitutiepolis die “dus veel ‘brandende huizen’ als verzekerden hebben”. Dat zijn chronisch zieke patiënten met een grote zorgvraag. Zij hebben een restitutiepolis nodig omdat ze bij een naturapolis niet genoeg zorg vergoed krijgen. “Dus alle ‘dure verzekerden concentreren zich op de restitutiepolis. Het gevolg is dat deze zwaar verliesgevend wordt voor de verzekeraar.”

Niet-gecontracteerde zorg verdwijnt

Jager vindt het dan ook begrijpelijk dat zorgverzekeraars geen restitutiepolis meer willen aanbieden. Tegelijkertijd betekent dit wel dat niet-gecontracteerde zorg dreigt te verdwijnen. Als alle zorgverzekeraars een restitutiepolis hebben, kunnen de zogenoemde ‘brandende huizen’ gelijk worden verdeeld. Zodoende heeft iedere verzekeraar naar verhouding evenveel schade en kunnen veel meer patiënten met een zorgvraag behandeld worden, legt Jager uit.

Vrije artsenkeuze

Een restitutieverzekering levert vrije artsenkeuze op. Verzekerden kunnen dus altijd zelf hun zorgverlener kiezen, ook als er geen contract is met een zorgverzekeraar. Volgens Jager is er veel meer zorg beschikbaar dan wordt ingekocht door verzekeraars. “Deze zorgverleners behandelen nu elk jaar honderdduizenden patiënten. Van heup-, kaak- en oogoperaties, tot schrijnende gevallen van psychische stoornissen en anorexia.”

Door alle zorgverzekeraars verplicht een restitutiepolis te laten aanbieden, kunnen veel meer patiënten op de wachtlijst voor de ggz geholpen worden en blijven niet-gecontracteerde zorgverleners voorzien van werk. “Want zonder restitutiepolis wordt niet-gecontracteerde zorg onbetaalbaar voor de gewone man.” Uiteraard kan dit wel betekenen dat de premie voor de restitutiepolis ook onbetaalbaar wordt, maar daar zou het ministerie van Volksgezondheid iets in kunnen betekenen binnen de risicoverevening.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky