Verkennend gesprek ggz per 2025 in basispakket

Het verkennend gesprek, een gratis voorgesprek voor mensen met psychische klachten en andere problemen, zit vanaf 2025 in het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen bij twijfel over de aanpak van psychische klachten eerst een verkennend gesprek aangaan met de client, ggz, professional uit het sociaal domein en een ervaringsdeskundige. De verwachting is dat deze aanpak de wachtlijst in de ggz helpt terugdringen. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Doel van het verkennend gesprek is om cliënten snel en op de juiste plek te helpen. De meest passende ondersteuning blijkt namelijk vaak direct beschikbaar in het sociaal domein, zoals schuldhulpverlening of dagbesteding. Is er toch meer nodig, dan kan iemand behandeld worden in de huisartsenpraktijk of een doorverwijzing krijgen naar de geestelijke gezondheidszorg. Binnen vier weken zou er een passende vervolgbehandeling moeten zijn vastgelegd. Door mensen sneller en passender te helpen, kan voorkomen worden dat hun problemen verergeren. Vaak is behandeling in de ggz niet eens nodig. Als zij hier dus ook niet naar doorverwezen worden, kunnen de wachtlijst verminderen en is er meer ruimte voor mensen met complexe psychische problemen.

Eigen risico

De inzet van de huisarts en ggz in het verkennend gesprek kan worden vergoed vanuit het basispakket, zo oordeelt Zorginstituut Nederland. Of cliënten straks een eigen risico moeten betalen, is aan het ministerie van Volksgezondheid en zorgverzekeraars. Omdat het sociaal domein de verantwoordelijkheid is van gemeenten, komt dit niet in het basispakket. Met vergoeding ervan is het verkennend gesprek vanaf 2025 landelijk beschikbaar.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky