'Zorgvergelijkers maken de markt transparant'

In de huidige zorgverzekeringsmarkt is er behoefte aan onafhankelijke zorgvergelijkers, stelt Overstappen.nl. Het vergelijken van zorgverzekeringen blijkt namelijk nog altijd lastig voor veel verzekerden, concludeerden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag. Hierdoor hebben ze vaak een onnodig dure zorgverzekering. Zorgvergelijkers maken het keuzeproces behapbaar, aldus Overstappen.nl.

Bijna de helft van alle overstappers maakt in het zorgseizoen gebruik van een vergelijker. Er is weleens gezegd dat de uitgaven die verzekeraars doen aan vergelijkingssites beter besteed kunnen worden aan de zorg. De Consumentenbond stelde in 2022 nog dat vergelijkers zich in hun marketing vooral richten op jonge, gezonde consumenten. Die stappen regelmatig over, op basis van de laagste prijs en niet op de inhoud van een verzekering. Hierdoor blijft de premie van minder gezonde zittenblijvers hoog. “Dat werkt ongelijkheid in de hand en is in strijd met het solidariteitsbeginsel, de basis van ons zorgstelsel”, aldus de Consumentenbond.

Transparantie

Maar volgens zorgexpert Eva van Erk van Overstappen.nl zorgen vergelijkingssites juist voor voorlichting en transparantie ten aanzien van zorgverzekeraars. Hierdoor kan de markt zijn werk doen en moeten verzekeraars moeite blijven doen om te concurreren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky