Vergoeding aan apotheken bleef achter bij inflatie in 2023

Apotheken kregen vorig jaar gemiddeld 0,9 procent meer uitgekeerd voor vergoeding van farmaceutische activiteiten dan in 2022, terwijl de inflatie met 3,8 procent toenam. Gemiddeld ontving een openbare apotheek in 2023 720.000 euro aan tariefinkomsten, waarvan het grootste deel voor het verstrekken van receptplichtige medicijnen. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

Farmaceutische zorg geleverd door apothekers mag op basis van een door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld tarief factureren bij zorgverzekeraars. Zij keerden vorig jaar 720.000 euro aan tariefinkomsten voor farmaceutische prestaties uit. Dat was 0,9  procent meer dan in 2022, maar lager dan de inflatie van 3,8 procent.

Overige zorgprestaties

98 procent van de inkomsten kwam voort uit het verstrekken van receptplichtige geneesmiddelen. Voor slechts 2 procent bestonden de tariefinkomsten uit vergoeding van zorgprestaties die geen direct verband hebben met het uitgeven van medicijnen. Dit zijn bijvoorbeeld medicatiebeoordelingen of farmaceutische zorg na ziekenhuisontslag. Een gemiddelde apotheek kreeg hier 15.000 euro voor in 2023.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky