Normal_antigen-6939138_1280

Vanaf 1 juli 2024 wordt de vergoeding voor paramedische herstelzorg voor long COVID-patiënten uit de basisverzekering gehaald. Patiënten moeten nu zelf de kosten dragen of een aanvullende verzekering afsluiten, volgens Zorgwijzer.

De vergoeding voor behandelingen zoals fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie werd in 2020 ingevoerd vanwege de aanhoudende klachten na een corona-infectie. Zorginstituut Nederland concludeert echter dat deze therapieën geen significant positief effect hebben, waardoor de vergoeding nu wordt stopgezet.

Overgangsregeling en alternatieven

Voor lopende behandelingen is er een overgangsregeling tot 1 januari 2025. Individuele behandeltrajecten via de huisarts blijven wel vergoed binnen het basispakket.

Focus op onderzoek

In plaats van behandeling, wordt nu meer geïnvesteerd in onderzoek naar long COVID. Een nieuw landelijk meldpunt, postcovidonderzoek.nl, is opgericht voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van long COVID, ondersteund door een investering van 32 miljoen euro van het kabinet.
 
Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer