Normal_mrna_coronavaccin_coronavaccinatie_pfizer_moderna

Sinds begin 2021 is de coronavaccinatiecampagne in volle gang. Meer dan 83 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder is gevaccineerd tegen het coronavirus. Helaas blijken de vaccins na zes maanden minder effectief, vooral tegen de nieuwere varianten van het virus. Daarom is een boosteroffensief gestart om mensen weer een update met antistoffen te geven. Hoe ziet de vaccinatievolgorde voor de boosterprik er volgens de overheid uit? En waar kun je straks zo’n prik halen? 

Op dit moment worden mensen van 60 jaar en ouder van oud naar jong uitgenodigd om de oppepprik te halen. Zo snel mogelijk, in de zevende maand na de laatste vaccinatie. Dit geldt ook voor mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen, medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten en mensen met het syndroom van down.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder en zorgmedewerkers voor het einde van het jaar een booster aan te bieden. Vanaf januari 2022 kunnen mensen die jonger zijn dan 60 jaar een boostervaccinatie halen in de zevende maand na de laatste vaccinatie of recente coronabesmetting. Dit gaat van oud naar jong (tot 18 jaar).

Mensen van 60 jaar of ouder

De boostervaccinatie van 60-plussers die thuis wonen, gaat van oud naar jong. Zij ontvangen een uitnodigingsbrief van het RIVM en kunnen daarmee een afspraak maken bij de GGD. Partners kunnen gelijktijdig een afspraak maken voor de boostervaccinatie als zij ook 60 jaar of ouder zijn. De afspraak moet dan wel telefonisch worden gemaakt nadat een van de partners een uitnodigingsbrief heeft gekregen. Ook moet de partner bij het maken van de afspraak aanwezig zijn om toestemming te geven. Dit geldt ook voor mantelzorgers: mantelzorgers die 60 jaar of ouder zijn mogen als partner samen met de naaste voor wie zij zorgen een afspraak maken voor hun eigen boostervaccinatie. Dit kan alleen telefonisch als de naaste een uitnodigingsbrief heeft ontvangen. Zij moeten samen naar de vaccinatielocatie komen.

Bewoners van zorginstellingen

Bewoners van een instelling met een eigen arts krijgen de uitnodiging van de instelling en de prik van de arts. Instellingen zijn in november 2021 gestart met vaccineren. Bewoners van een instelling zonder eigen arts ontvangen de vaccinatie van de GGD in de instelling. Ook deze vaccinaties zijn in november 2021 gestart.

Boosterprik voor zorgmedewerkers

Om ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg door corona tegen te gaan en de zorg zo toegankelijk mogelijk te houden, krijgen ook zorgverleners in december hun boosterprik. Het gaat om zorgmedewerkers én vaste vrijwilligers met patiënt- en cliëntcontact in ziekenhuizen, revalidatiezorg, huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ambulancediensten, particuliere klinieken, geboortezorg, instellingen voor ouderenzorg, zorg voor visueel, auditief, lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen, kleinschalige woonvormen, ggz (inclusief tbs), ggz-crisisdiensten, Wmo-zorg en de wijkverpleging.

Ziekenhuizen vaccineren hun eigen medewerkers, medewerkers in de revalidatiezorg, ambulancepersoneel, huisartsen en hun medewerkers. Dit is 19 november 2021 gestart. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGD-locaties. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging van hun werkgever. Zorginstellingen met een eigen medische dienst die dat kunnen en willen, kunnen ook zelf hun medewerkers inenten.

Mensen met het downsyndroom

Mensen met het syndroom van down die in een zorginstelling wonen, krijgen sinds 24 november een boostervaccinatie aangeboden in de zorginstelling. Mensen met het downsyndroom die thuis wonen krijgen sinds 3 december 2021 verspreid over enkele weken namens de huisarts een uitnodiging voor boostervaccinatie. Hierin staat een apart telefoonnummer dat gebeld kan worden om een afspraak te maken bij de GGD-vaccinatielocatie. Wie niet in staat is om naar de priklocatie te komen, wordt door huisartsen bij de GGD aangemeld. Die maakt sinds eind november 2021 een afspraak voor vaccinatie aan huis.

Mensen van 18 tot 60 jaar

Leeftijd is de belangrijkste voorspeller voor een ernstig beloop van het coronavirus. Mensen van 18 tot 60 jaar worden daarom vanaf januari 2022 van oud naar jong uitgenodigd voor de boostervaccinatie. Zoveel mogelijk in de zevende maand na de laatste vaccinatie of recente coronabesmetting.

De Gezondheidsraad laat weten dat mensen met een medische indicatie (griepprik-groep) of mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca of Janssen evenveel risico lopen als hun leeftijdsgenoten. Het is daarom niet nodig om hen voorrang te geven, aldus de Gezondheidsraad. En daar geeft het kabinet vooralsnog gehoor aan. Mensen met een ernstig verminderde afweer hebben een derde vaccinatie aangeboden gekregen als onderdeel van de basisvaccinatie. Dat is wat anders de boosterpik.

Ook zwangere vrouwen krijgen het advies om een boostervaccinatie te nemen als zij hiervoor een uitnodiging krijgen. Zwangere vrouwen lopen meer risico om ernstig ziek te worden van Covid-19. Dit kan gevolgen hebben voor moeder en kind.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Rijksoverheid