Normal_nieren34534

Bij etnische minderheidsgroepen in Nederland komt chronisch nierfalen twee keer vaker voor dan bij mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit cijfers van de HELIUS-studie van het AMC en de GGD Amsterdam. Chronisch nierfalen betekent dat de nieren verminderd werken. Dit leidt tot gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziektes. De uitkomst van dit onderzoek wijst op de noodzaak voor huisartsen om extra te screenen op nierfalen bij patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond. Dit meldt het AMC.

Uit een net verschenen publicatie van het HELIUS-onderzoek, waaraan tot nu toe ruim 20.000 Amsterdammers deelnemen, blijkt dat chronisch nierfalen twee keer vaker voorkomt bij etnische minderheidsgroepen vergeleken met de groep met een Nederlandse achtergrond. Deze uitkomst wijst op de noodzaak om bij minderheidsgroepen meer bedacht te zijn op de aanwezigheid van chronisch nierfalen. In de huisartspraktijk dient dan eerder en vaker gescreend te worden op nierfalen, aldus dr. Liffert Vogt, internist-nefroloog bij het AMC. Dit zou betekenen dat patiënten eerder moeten worden behandeld of hun leefstijl moeten aanpassen om verergering van nierfalen en de complicaties ervan te voorkomen.
 
In vervolgonderzoek zal worden gekeken of verschillen in gezondheid bij diverse etnische groepen verklaard kunnen worden door de verschillen in het voorkomen van chronisch nierfalen.
 
© Nationale Zorggids