Normal_gebarentaal_doof_slechthorend_speciaal_onderwijs

Acht verenigingen voor mensen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben op 3 maart 2018, de internationale Dag van het gehoor, het platform sterkerdoor.nl gelanceerd. Op dit platform staan links naar acht keuzewijzers die informatie geven over een leven met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis. Dit meldt Stichting Hoormij / NVVS.

Meer dan 1,5 miljoen mensen in Nederland horen minder of niets. Dan zijn er ook nog veel mensen met andere gehooraandoeningen (zoals bijvoorbeeld oorsuizen), met een taalontwikkelingsstoornis of met een combinatie van aandoeningen zoals doofblindheid. Het hebben van deze aandoeningen roept veel vragen op. Wat moet ik doen om mijn slechthorende of dove kind erbij te laten horen? Welke zorg- en onderwijsinstelling is geschikt voor mijn kind? 

Het maken van goede keuzes kan alleen op basis van betrouwbare, onafhankelijke informatie. Goed geïnformeerd zijn sterkt je ook om zelfbewust in gesprek te gaan met de audicien, de zorg- en onderwijsinstelling, de gemeente en andere partijen die je allemaal kunt tegenkomen als je kind een gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis heeft. De organisaties voor slechthorenden, doven en doofblinden hebben daarom met elkaar keuzewijzers ontwikkeld. Op sterkerdoor.nl zijn ze allemaal te vinden. Op dit platform staan ook verschillende thema’s beschreven waarvoor de organisaties gezamenlijk de belangenbehartiging verzorgen.

Met de jaarlijkse ‘Dag van het gehoor’ willen organisaties internationaal de bewustwording bevorderen over hoe je gehoorverlies kan voorkomen. Daarnaast willen ze goede hoorzorg over de hele wereld promoten. Het thema van dit jaar was ‘Hear the future’ met als doel te wijzen op het toenemende aantal mensen met een gehooraandoening en de noodzaak te onderstrepen van goede hoorzorg en (communicatie)tools voor slechthorenden, doven, doofblinden en mensen met TOS. De keuzewijzers zijn een voorbeeld van tools die mensen met gehoor- of taalproblemen ondersteunen.

Het platform sterkerdoor.nl is een initiatief van Stichting Hoormij (NVVS, FOSS, SH-Jong), Divers Doof (FODOK, Stichting Plotsdoven, Nederlandse Dove Jongeren), Dovenschap en Oogvereniging ledengroep Oor & Oog.

Door: Redactie Nationale  Zorggids