Taskforce Arbeid onderneemt actie voor verbeterde arbeidsparticipatie

Meer kansen creëren voor een volwaardige baan op de arbeidsmarkt voor mensen met een visuele beperking, dat is aankomende donderdag tijdens de commissievergadering over arbeidsparticipatie het doel voor Gabrie, Marcel, Tjidde en Bram. De initiatiefnemers onder de naam van Taskforce Arbeid hopen op 13 oktober draagvlak te krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat meldt Visio. 

Gabrie Schoen (Zelfstandig HR Adviseur in opdracht bij Visio Zicht op Werk), Marcel Oosterveer (voormalig wethouder bij gemeente Eindhoven en burgemeester van Waalre per 1 december 2022), Tjidde Bos (sociaal consulent en lid van de OR bij Gemeente Groningen) en Bram Schultinge (jurist en beleidsmedewerker bij de Provincie Drenthe) hebben dit voorjaar hun krachten gebundeld om zich hard te maken voor een verbeterde deelname in het arbeidsproces voor mensen met een visuele beperking. Uit onderzoek van Nivel (bron: Heppe, Cornelisz, van Klaveren, 2020) blijkt dat slechts 29 procent van deze doelgroep de kans heeft gekregen op een volwaardige baan. Marcel, Tjidde en Bram weten als ervaringsdeskundigen hoe moeilijk de strijd kan zijn voor eerlijke kansen.

"Het werkt anders"

In “Het werkt anders”, een handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen worden acht knelpunten benoemd en zes aanbevelingen gedaan. Een van deze aanbevelingen omvat het creëren van nieuwe wet- en regelgeving gericht op mensen met alle hogere opleidingsniveaus waarin visueel en auditieve beperkten niet buiten beschouwing worden gelaten. Een ander advies omvat een adequatere invulling van het initiatief van de ministeries SWZ en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een centraal informatiepunt voor visueel beperkten. Taskforce Arbeid is van mening dat professionele ondersteuning van belang is om mensen met een visuele beperking voldoende te kunnen faciliteren.

In Nederland zijn er twee organisaties actief die de doelgroep van mensen met een visuele beperking deze juiste specialistische ondersteuning naar werk kunnen bieden. Dit betreft Werkpad van Bartiméus en Visio Zicht op Werk (onderdeel van Koninklijke Visio). Deze organisaties hebben de expertise in huis om praktische oplossingen te bieden om vraag en aanbod voor deze specialistische doelgroep goed op elkaar af te stemmen voor een beter benut arbeidspotentieel.

Vorige maand waren Gabrie en Marcel te gast in de Tweede Kamer. Daar hebben ze uitvoerig dit onderwerp behandeld met het Tweede Kamerlid voor onder andere SWZ Participatiewet en Toegankelijkheid, Daan de Kort. Om voortzetting te geven aan deze samenkomst zal de heer de Kort op termijn een werkbezoek brengen aan Koninklijke Visio.

Door: Nationale Zorggids