Normal_support-of-mental-health-professional-2022-11-07-10-12-23-utc__1_

Het is volgens Boris van der Ham, voorzitter van de Verenigingen Gehandicaptenzorg Nederland, belangrijk om hokjes los te laten. Nederland telt namelijk 140.000 mensen die een licht verstandelijke beperking (lvb) hebben in combinatie met een psychisch probleem zoals verslaving, psychose of trauma. De komende jaren neemt deze zogenoemde dubbelproblematiek waarschijnlijk toe, waardoor de zorg goed moet nadenken over hoe deze groep mensen beter geholpen kan worden. Dit meldt Skipr.

Tijdig de juiste hulp bieden begint bij signalering en actie. Zo is het dus belangrijk voor medewerkers in de gehandicaptenzorg om psychische problemen te signaleren en hier actie op te ondernemen. Nog te vaak denkt men dat bepaald gedrag simpelweg bij iemand met een verstandelijke beperking hoort, terwijl het mogelijk om ggz-problematiek gaat die behandeld kan worden. Door de juiste zorg te bieden kan voorkomen worden dat mensen met een lvb nog meer beperkingen ervaren.

Participatie

Het is belangrijk dat de ggz en gehandicaptenzorg de juiste expertise inzetten om psychische problemen te achterhalen, zegt Van der Ham. Dat kan door betere samenwerking tussen de twee sectoren, maar ook door participatie mogelijk te maken. Zodat mensen met een lvb en psychische problemen ín de samenleving blijven. Maar om dat mogelijk te maken is ook goede samenwerking nodig met onder meer politie, justitie, werkgevers en het onderwijs. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky