Normal_disabled-woman-in-wheelchair-with-assistant-in-par-2022-02-02-03-59-43-utc__1_

22 november zullen de verkiezingen plaatsvinden voor het nieuwe kabinet. Om de gehandicaptenzorg meer onder de aandacht te brengen zijn beroepsverenigingen gaan samenwerken om een verkiezingspamflet samen te stellen. Zo hebben professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) meegewerkt aan het document. Dit meldt Skipr.

De organisaties willen gehandicaptenzorg toegankelijker maken, waarbij betekenisvol leven, gewoon meedoen en passende zorg de belangrijkste uitgangspunten zijn. De organisaties doen tien aanbevelingen richting het kabinet met het document, zodat deze hopelijk worden meegenomen in nieuwe verkiezingsprogramma’s. 

Beperkt in vrijheid

In Nederland wonen ruim 1,5 miljoen mensen met een beperking die niet of onvoldoende deel kunnen nemen aan de samenleving. Deze wordt namelijk steeds complexer, sneller en veeleisender.
Ook neemt de vraag naar intensieve zorg steeds meer toe, terwijl het personeelstekort aanhoudt en erger wordt. Veel zorgorganisaties kunnen net het hoofd boven water houden met het geld dat ze nog hebben en het zorgstelsel bevat nog te veel fouten.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch