Normal_hands-of-mother-and-her-newborn-daughter-woman-is-2022-11-10-10-53-24-utc-min__1_

Uit onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen ontwikkelingsstoornissen en een onveilige hechting tussen ouder en kind. Echter laten studies zien dat de manier waarop een ouder dergelijke signalen van een kind herkent en reageert, wel een groot impact heeft op de ontwikkeling. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Een veilige omgeving en -relaties tijdens het opgroeien heeft een groot effect op de mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Eén onderdeel bij het creëren van goede gehechtheidsrelaties is hoe ouders de emotionele toestand van hun kind kunnen herkennen en daar passend op kunnen reageren.

Mishandeling

Het onderzoek, uitgevoerd door Viveon, heeft daarnaast laten zien dat er wel een samenhang is tussen een opbouw van risicofactoren in een familie en de graad van veilige gehechtheidsrelaties. Voorbeelden hiervan zijn werkeloosheid en mishandeling.
 
De onderzoekers willen hiermee benadrukken dat het essentieel is om ouders en gezinnen te ondersteunen bij het begin om een gezonde ontwikkeling van een pasgeboren kind te waarborgen. 
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch