UWV kan mensen niet altijd juiste hulp bieden vanwege complexe wetten

Uitkeringsinstantie UWV kan mensen niet altijd de hulp bieden die ze nodig hebben, omdat Nederlandse wetten soms te ingewikkeld zijn. Dit zei de instantie donderdag in een gesprek met leden van de Tweede Kamer.

Het UWV ziet veel problemen ontstaan doordat meerdere instanties betrokken zijn bij de uitvoering van wetten en regelingen. In de samenwerking tussen die verschillende dienstverleners staat wetgeving soms in de weg, zegt Nathalie van Berkel, lid van de raad van bestuur van het UWV. "Gegevensuitwisseling en -verwerking zijn nu vaak niet mogelijk omdat wettelijke grondslagen niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld om cliënten met problematische schulden direct over te kunnen dragen aan de gemeente, om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen raken." Ook de samenloop en opstapeling van sommige regelingen en wetten zorgen volgens de uitkeringsinstantie voor problemen.

Wet- en regelgeving moeten dan ook veranderen om de problemen op te lossen, vindt het UWV. In het arbeidsongeschiktheidsstelsel is het volgens het UWV zelfs noodzakelijk dat wetgeving minder ingewikkeld wordt. Arbeidsongeschikte mensen met een WIA-uitkering zitten nu onnodig lang in onzekerheid omdat de regels erg ingewikkeld zijn. Daardoor weten zij niet waar ze aan toe zijn, stelt de uitkeringsinstantie. Het arbeidsongeschiktheidsstelsel moet wat het UWV betreft simpel en toegankelijk worden en weer werken moet daarbij vooropstaan.

Niet meer uitvoerbaar

Vorig jaar zei het UWV ook al tegen de Tweede Kamer simpelere regels te willen, zodat de instantie niet steeds de randen van de wet op hoeft te zoeken om mensen goed te helpen. "We hebben gezien dat, als de Kamer het belangrijk vindt, het mogelijk is om snel tot oplossingen te komen."

In mei meldde de Rekenkamer dat de wet die een uitkering regelt voor arbeidsongeschikte mensen niet meer uitvoerbaar is. Dat komt onder meer door het tekort aan verzekeringsartsen, die moeten beoordelen in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is en of diegene nog deels kan werken. Door het tekort zijn de achterstanden bij beoordelingen volgens de Rekenkamer veel te groot.

Maatregelen

Om het tekort aan verzekeringsartsen te beperken zijn maatregelen genomen. Zo hoeven 60-plussers die een WIA-uitkering aanvragen tijdelijk niet meer naar een verzekeringsarts. Dagblad Trouw meldde onlangs dat een groep 60-plussers echter de dupe is van deze maatregel. Zij krijgen een lagere uitkering dan waar ze eigenlijk recht op hebben.

Door: ANP