Met wetsvoorstel Participatiewet in balans moeten hardheden verdwijnen

Het wetsvoorstel Participatiewet in balans gaat voor advies naar de Raad van State. Doel van het wetsvoorstel is om hardheden in de huidige wet weg te halen en mensen centraal te stellen. Wat hebben mensen nodig en wat kunnen zij aan? Daar moet de Participatiewet beter op aansluiten. Dit meldt Rijksoverheid. 

Mensen met een (arbeids)beperking die inkomensondersteuning nodig hebben of weer aan het werk kunnen of willen, kunnen dat doen vanuit de Participatiewet. In het nieuwe wetsvoorstel staat een pakket van meer dan twintig maatregelen die de huidige wet moeten verbeteren. De balans tussen rechten en plichten moet worden hersteld. Mensen krijgen bijvoorbeeld meer ruimte voor het verlenen van mantelzorg zonder dat dit de uitkering aantast. Uitkeringsgerechtigden mogen ieder kalenderjaar 1.200 euro aan giften ontvangen zonder dat er op hun uitkering wordt gekort. Een deel van hun bijverdiensten mogen zij houden als opstap naar werk.

Bijstandsnorm

Ook moeten gemeenten in individuele gevallen een bufferbudget kunnen uitkeren, zodat mensen die een uitkering hebben maar ook betaald werk doen, niet onder de bijstandsnorm komen. Bijstand mogen ze straks op individuele basis met terugwerkende kracht toekennen en gemeenten mogen voor jongeren een uitzondering maken op de vierwekenzoektermijn. In het wetsvoorstel staat ook dat 55-plussers die zelfstandig zijn en hun bedrijf stopzetten, meer mogelijkheden hebben om inkomensondersteuning via de IOAZ te krijgen. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky