Directrice Rigtergroep vrijgesproken van verduisteren zorggelden

De 55-jarige directrice van de Rigtergroep is vrijgesproken. Ze werd verdacht van het verduisteren van zorggeld en het gebruiken van zorggeld voor andere doeleinden dan de zorg, maar dat is volgens de rechtbank niet aannemelijk te maken. Wel is ze veroordeeld voor het leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrifte, maar daarvoor hoeft ze niet de cel in. Dit meldt de Rechtspraak.

De Rigtergroep zou hebben gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van cliënten. Kwetsbare cliënten zouden bewust van zorg zijn onthouden, waardoor de directrice 1,1 miljoen euro kon opstrijken. Het geld dat eigenlijk besteed had moeten worden aan cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, zou volgens de gemeente Nijmegen naar de huur van dure appartementen zijn gegaan. De rechtbank stelt echter vast dat zorggelden wel degelijk bij de zorginstelling binnenkwamen, maar niet gelabeld werden. Of de pgb-gelden voor zorg of eigen betalingen zijn gebruikt, is niet vast te stellen.

24-uurswoonzorg declareren

Volgens het Openbaar Ministerie declareerde de zorgorganisatie meer zorguren dan daadwerkelijk zouden zijn geleverd. De advocaat van de instelling maakte het echter aannemelijk dat er veel discussie is over de regelgeving over het declareren van 24-uurswoonzorg en hoe dit gedeclareerd moet worden. Daar gaat de rechtbank in mee en ziet dat niet vast is komen te staan dat de Rigtergroep niet in redelijkheid kon denken dat zij mochten declareren op de door hen gekozen manier. Zelfs als dit niet in overeenstemming met de geldende regelgeving was, heeft de organisatie dit niet opzettelijk verkeerd gedaan.

De vrouw krijgt geen straf opgelegd omdat ze volgens de rechtbank niet handelde om er zelf beter van te worden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky