Schrijvende leerling basisschool

AMSTERDAM - Er moet meer aandacht komen voor taalproblemen bij kinderen met ADHD, zegt onderzoeker Esther Parigger van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dit zou zowel thuis als in de klas moeten gebeuren. Ook in het onderzoek en in de behandeling van ADHD-kinderen moet taal meer aandacht krijgen.

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met school. Dit wordt meestal geweten aan de gedragsproblemen die kenmerkend zijn voor ADHD-kinderen. Taalproblemen kunnen hier ook een grote rol in spelen, blijkt uit het recente onderzoek van de UvA.

Met name dagelijkse communicatie is een probleem voor kinderen met ADHD. Ook scoren deze kinderen net zo slecht als kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis, blijkt uit het onderzoek.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten