Normal_adhd_school_kinderen

(Novum) - Het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen tussen de 4 en 18 jaar is in tien jaar tijd verviervoudigd. De toename is een gevolg van een groeiend aantal kinderen dat last heeft van ADHD. De ontwikkeling is zorgelijk omdat mogelijk te snel naar het zware middel wordt gegrepen, schrijft de Gezondheidsraad donderdag.

Het gebruik van Ritalin stijgt sneller dan het aantal jongeren met ADHD. Het aantal jongeren dat last had van ADHD verdubbelde in tien jaar tijd.

Vorig jaar gebruikte bijna 4,5 procent van de jongeren tussen 4 en 18-jarigen Ritalin. Volgens de Gezondheidsraad is er te weinig aandacht voor de negatieve effecten van het medicatiemiddel, dat wordt gebruikt om het concentratievermogen van hyperactieve kinderen te verbeteren. Kinderen kunnen te maken krijgen met slaapproblemen, hoofdpijn of nervositeit. Ook is nog niet bewezen dat Ritalin een gunstig effect heeft op de lange termijn.

De Gezondheidsraad adviseert de overheid daarom om na te gaan wat scholen, ouders en zorgverleners kunnen doen om de problemen van jongeren het hoofd te bieden, zonder dat meteen naar het gebruik van 'zware medische middelen' wordt gegrepen. "De effecten van andere benaderingen om hyperactiviteit te controleren moeten worden nagegaan", aldus de Gezondheidsraad.

Volgens de Gezondheidsraad is nog niet zeker of sprake is van zogenoemde overbehandeling. Daarvoor is 'onvoldoende bekend over gepaste zorg die zonder zware medicatie' wordt verstrekt, aldus de Gezondheidsraad.