Normal_slachtoffer_hulp_verdriet_helpen

Minister Schippers van Volksgezondheid geeft de komende twee jaar de Stichting Familievertrouwenspersonen meer subsidie om naasten van psychiatrische patiënten te helpen goede mantelzorg te bieden in samenwerking met gemeentelijke voorzieningen en zo nodig een brug te slaan naar de specialistische zorg. "Ik deel de opvatting dat, met het oog op de eigen regie en steun vanuit de eigen omgeving, het van belang is om het familievertrouwenswerk te verbreden. Dit sluit aan bij het beleid om mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op te vangen en te behandelen," aldus Schippers. Dit meldt Het LSFVP. 

Kamerleden de Lange (VVD) en Tanamal (PVDA) dienden een amendement in op de begroting van minister Schippers om familievertrouwenswerk in het sociaal domein mogelijk te maken. In 2020 woont één derde van de patiënten uit het psychiatrisch ziekenhuis thuis. Ook nu al is deze uitstroom aan de orde. Patiënten zijn echter vaak minder zelfredzaam dan verwacht. Familie ziet nu vaak dat patiënten terugvallen en dat het niet lukt om goed te herstellen. Ook kortdurende opnames bij een crisis zijn zelden mogelijk. Mantelzorgers zijn vaak overbelast en het lukt niet om de lokale ondersteuning goed te organiseren.

Om deze ambulante zorg te laten slagen is het nodig dat lokale zorg en gemeentelijke voorzieningen aansluiten op behandeling en herstel. De beslissing van de minister houdt in dat familievertrouwenspersonen verbonden aan de LSFVP, in 2016 onafhankelijk advies en ondersteuning kunnen bieden aan familie die zijn aangewezen op zorg in het sociaal domein. De familievertrouwenspersonen informeren en ondersteunen familie en naasten van cliënten die in zorg zijn. Tevens zijn zij in staat om deskundig te bemiddelen bij klachten.

© Nationale Zorggids