Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Naast het door de minister toegezegde extra geld voor jeugdhulp, zijn volgens de beroepsverenigingen van psychiaters (NVvP) en kinderartsen (NVK) ook inhoudelijke aanpassingen nodig om kinderen met psychische problematiek die specialistische hulp nodig hebben tijdig en goed te kunnen helpen. In een brief ten behoeve van het Algemeen Kameroverleg over de jeugdhulp op donderdag 13 juni aanstaande stellen de NVvP en NVK oplossingsrichtingen voor die moeten zorgen voor ‘de juiste zorg op de juiste plek mét de juiste professional’. Dit meldt Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen zien zich dagelijks geconfronteerd met kwetsbare kinderen die niet de (curatieve) psychische hulp krijgen die zij zo hard nodig hebben. Kinderen komen te laat bij medisch specialisten terecht of komen op de verkeerde plek terecht. Ze krijgen niet de hulpverlener die past bij hun zware psychische problematiek mede vanwege lange wachtlijsten en onvoldoende behandelmogelijkheden.
 
Voor de groep kinderen die dringend hulp van specialisten nodig heeft, stellen de NVvP en NVK een snelle medisch-specialistische route voor. Daarnaast zouden gekwalificeerde professionals in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij het signaleren en diagnosticeren van psychische problematiek. “We vragen de politiek om in het gedecentraliseerde stelsel in te bouwen dat de professional ook echt professional kan zijn en dat wordt voorkomen dat beschikbare behandeltijd opgaat aan onnodig overleg en administratie”, aldus de NVvP en NVK.
 
Door: Nationale Zorggids