Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Slaap- en ander leefgedrag zijn sterk opkomende onderwerpen binnen het wereldwijde wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van Elsevier, het informatie- en data-analysebedrijf voor de wetenschap en gezondheidszorg. In het kader van Wereld Alzheimer-maand september bestudeerde Elsevier het alzheimer-onderzoek dat wereldwijd sinds 1970 verscheen. Dit rapport biedt een volledig overzicht van het wetenschappelijke veld in de afgelopen 50 jaar. Dit meldt De Issuemakers namens Elsevier. 

Nederland op de vierde plek

In de periode 2014 tot en met 2018 was Nederland, gemeten langs de zogeheten RAI-index, ‘s werelds vierde producent van alzheimer-onderzoek en moest het alleen Zweden, Italië en Spanje voor zich dulden. De RAI-index vergelijkt per land hoe de onderzoeksoutput binnen een specifiek onderzoeksveld (in dit geval alzheimer) zich tot de totale hoeveelheid onderzoek verhoudt en vergelijkt die ratio vervolgens met het wereldwijde gemiddelde.De top-tien van de RAI-index laat zien dat er met name relatief veel alzheimer-onderzoek wordt gedaan in landen met hoge levensverwachtingen, waar de maatschappelijke impact van de ziekte van Alzheimer hoog is.

Ingezoomd op Nederlands onderzoek blijkt dat de traditionele universiteiten de meeste artikelen produceerden. De Vrije Universiteit Amsterdam voerde de lijst aan en publiceerde tussen 2014 en 2019 576 artikelen. Van de Nederlandse universiteiten produceerde de TU Delft de meeste artikelen per onderzoeker: 1,5. De UvA scoorde met 0,66 artikel per auteur het laagst.

Slaap- en ander leefgedrag

Blijkens het rapport is onderzoek naar slaap- en ander leefgedrag sterk in opkomst binnen alzheimer-wetenschap. Wetenschappers ontwikkelen hierdoor nieuwe preventietheorieën om de ziekte eerder bij patiënten te kunnen waarnemen en indammen. Onderzoek naar het verband tussen slaap en alzheimer wordt steeds belangrijker en komt toenemend naast voorheen dominante onderwerpen als het amyloïde-β-eiwit te staan. Andere belangrijke gedragsgerelateerde onderwerpen zijn leer- en loopvaardigheid.

Door: Nationale Zorggids