Normal_lezen_jongen_bibliotheek_boeken_prentenboek_boek_kleuter_

Adhd heeft een grote invloed op het leven van een kind en het gezin. Huidige behandelingen kunnen de symptomen van adhd verminderen, maar ze genezen de aandoening niet en geven op de lange termijn ook geen duidelijk betere uitkomsten. Daarom is het cruciaal om na te gaan hoe adhd ontstaat en of preventie mogelijk is. ZonMw heeft anderhalf miljoen subsidie toegekend aan een onderzoeksproject van Nanda Rommelse dat zich precies op deze aspecten richt. Dit meldt Radboudumc.

“Preventie van adhd is opmerkelijk genoeg een nauwelijks ontgonnen onderzoeksterrein”, zegt Nanda Rommelse van de afdeling Psychiatrie. “ZonMw heeft ons nu anderhalf miljoen euro subsidie toegekend voor onderzoek waarbij we ons precies richten op dit aspect. We gaan zevenhonderd kinderen vanaf drie maanden tot zes jaar volgen – dat is in de periode voor het ontstaan van adhd - om de vroege bio-psycho-sociale processen te bepalen die gezamenlijk leiden tot adhd. Op basis van deze informatie ontwikkelen we een screeningstool waarmee we jonge kinderen kunnen identificeren die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van adhd.”

Beheersing van emoties

De onderzoekers hebben al wel duidelijke ideeën waar ze naar moeten zoeken. Rommelse: “We voorspellen dat een substantieel deel van de kinderen dat later adhd ontwikkelt, als peuter forse problemen heeft met emotiebeheersing. Ook onderzoeken we of het ontstaan van adhd op latere leeftijd kan worden voorkomen door ouders te trainen het kind emotiebeheersingsvaardigheden te leren middels Parent-Child Interaction Therapy (PCIT).” Daarmee wordt het onderzoek naar mogelijke ontstaansfactoren meteen gekoppeld aan pogingen tot preventie.

Door: Nationale Zorggids