Normal_euthanasie

Psychiatrische patiënten die via euthanasie een einde aan hun leven willen maken, moeten daar soms wel een jaar op wachten. Dit komt omdat Expertisecentrum Euthanasie (voormalig Levenseindekliniek) niet voldoende psychiaters in dienst heeft om alle aanvragen te onderzoeken. Hierdoor kan het voorkomen dat iemand met psychiatrische problematiek wel een jaar moet lijden voordat deze wens ingewilligd kan worden. Dit meldt NOS.

Het blijkt lastig om psychiaters te vinden die actief willen meewerken aan iemands stervenswens. Er werken bij het Expertisecentrum Euthanasie zeven psychiaters, maar er is nog plek voor twintig extra psychiaters. De bereidheid om te helpen bij een euthanasieverzoek blijkt al jaren te dalen onder artsen. In 2016 bleek uit onderzoek dat de bereidheid van artsen in de laatste twintig jaar is gezakt van 47 procent naar 37 procent.

Lastig vast te stellen of iemand is uitbehandeld

De wachttijd die ontstaat is volgens de Nederlandse Vereniging van Psychiaters “te lang voor iemand die ondraaglijk lijdt”. Toch is er begrip voor het feit dat artsen voorzichtig zijn in het honoreren van euthanasieverzoeken. Het zou bij psychiatrische patiënten lastig zijn om vast te stellen of het verzoek voor euthanasie voorkomt uit het psychiatrisch ziektebeeld of dat iemand daadwerkelijk uitbehandeld is.

90 procent van verzoeken wordt afgewezen

Bij het expertisecentrum komen veel verzoeken voor euthanasie binnen, bijvoorbeeld van mensen wiens wiegen huisarts het verzoek wil inwilligen. Zo’n 90 procent van de aanvragen worden afgewezen door het expertisecentrum. Er waren in 2018 692 aanmeldingen, waarvan slechts 56 patiënten toestemming kregen. Er moet sprake zijn van uitzichtloos lijden met geen verbetering in de toekomst voordat euthanasie overwogen wordt.

Door: Nationale Zorggids