Normal_pexels-pixabay-40568

Dimence Groep en de Universiteit van Twente gaan samenwerken voor een betere en efficiënte geestelijke gezondheidszorg. In het bijzonder gaat het hierbij om positieve gezondheid, gezondheidstechnologie en zelfmanagement en personalised care. Dit meldt Skipr.

Het doel van beide organisaties is om de volgende jaren wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen, wat voordelen moet opleveren. Zo kunnen praktijkervaringen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van theorieën en wetenschappelijke onderbouwde ideeën, die op hun beurt weer goed zijn voor de praktijk.

Dimence Groep en Universiteit Twente werken al jaren samen, onder andere op het vlak van gezondheidstechnologie. Deze samenwerking past hier goed bij. De komende jaren vindt de samenwerking vooral plaats binnen drie stichtingen van Dimence Groep: Dimence, Mindfit en Transfore. 

Door: Nationale Zorggids