MIND maakt zich grote zorgen om reorganisatie bij ggz-instellingen

Vorige week lichtte zorgminister Conny Helder de Tweede Kamer in over het voorgenomen besluit om de Amsterdamse vestiging van PsyQ te sluiten. Deze week werd bekend dat het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona in Lunteren de deuren sluit. MIND vindt dit zeer zorgelijke ontwikkelingen en roept verzekeraars en zorginstellingen op om dit alsnog te voorkomen. Dat meldt MIND.

Het sluiten van deze instellingen is desastreus voor de cliënten. Die hebben baat bij continuïteit, terwijl reorganisaties en bezuinigingen voor deze groepen tot chaos leidt. Deze cliënten, die ernstige psychiatrische klachten hebben, ondervinden enorme nadelige gevolgen van deze maatregelen.

Continuïteit

Als de sluitingen toch doorgaan, is het cruciaal dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft. Zowel de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars zijn hier verantwoordelijk voor. Bestaande behandelingen moeten doorgaan. Mensen die op de wachtlijst staan, moeten bij een andere instelling ondergebracht worden. Ook moeten de zorgverzekeraars en zorginstellingen de cliënten en hun naasten op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de reorganisaties.

Protocol

MIND gaat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een sluitingsprotocol opstellen. Hierin staat beschreven wat een instelling moet doen als ze gaan sluiten. Totdat het protocol af is, blijft MIND de huidige ontwikkelingen in de gaten houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan zo nodig regels opstellen en de inspectie (IGJ) houdt toezicht.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong