Normal_man-talking-on-the-microphone-on-stage-public-sp-2023-03-01-01-21-15-utc__1_

Gezamenlijke besluitvorming is van grote meerwaarde om zorg te laten aansluiten bij voorkeuren en waarden van patiënten. Ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is ‘samen beslissen’ een essentieel ingrediënt van vaak langer durende therapeutische behandelrelaties met patiënten en hun naasten. Met name in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is dit een extra grote opgave, maar hier valt wel veel winst te behalen. Dit meldt Tilburg University.

Dat betoogt psychiater en hoogleraar Koen Grootens in zijn oratie Samen beslissen onder hoogspanning, die hij uitspreekt op 26 mei aan Tilburg University.

Herinricting samenleving nodig

In zijn oratie licht Koen Grootens toe waarom de implementatie van gezamenlijke besluitvorming in de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen zo complex is en doet hij aanbevelingen om de gespecialiseerde GGZ ‘zo gezamenlijk mogelijk’ te maken. Bijvoorbeeld door meer nadruk op continuïteit en kwaliteit van langdurige behandelrelaties met patiënten en hun naasten in een stabiele GGZ-setting. Hij wijst op de noodzaak voor meer structurele reflectie op de werkvloer en het ontwikkelen van specifieke (digitale) beslishulp ten behoeve van zorg op maat. Ook liggen er maatschappelijke opgaven om stigmatisering tegen te gaan.

Hoogleraar

In zijn leerstoel onderzoekt Koen Grootens op welke manier gezamenlijke besluitvorming in de GGZ het beste tot stand kan komen. Hij wil bijdragen aan innovaties op dit vlak en hij pleit ervoor om onderzoeksvragen en -methoden beter aan te sluiten bij vraagstukken uit de klinische praktijk. Tot slot maakt hij zich sterk om gezamenlijke besluitvorming een prominentere plek te geven in de beroepsopleidingen voor hulpverleners.
 
Door: Nationale Zorggids