80 procent van de klachten Wvggz ongegrond verklaard

Klachtencommissies in de geestelijke gezondheidszorg hebben vorig jaar slechts één op de elf klachten gegrond verklaard. Van de 124 gepubliceerde klachten op de website Wvggz Klachten zijn 96 in 2023 ongegrond verklaard. Dit meldt Skipr. 

Tien klachtencommissies in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) publiceren op de site Wvggz Klachten hun uitspraken zoals voorgeschreven in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Tien keer keerden klachtencommissies in 2023 een schadevergoeding toe, waarvan negen maal een bedrag onder de 500 euro. Het hoogste toegekende bedrag vorig jaar was 2.150 euro en het laagste bedrag 12,50 euro.

Tien publicerende klachtencommissies ggz

Nederland telt ongeveer 25 klachtencommissies Wvggz, waarvan tien hun uitspraken dus op de klachtensite publiceren: Gelderland Midden en Zuid, Zuid-Holland-Noord, West en Midden-Brabant, Delfland, DFZS, GGNet Iriszorg, Zeeland, Parnassiagroep en Amsterdam e.o..